Orbit

交通大學-分子醫學與生物工程所

袁 俊傑
專任師資
職稱 教授兼所長
姓名 袁 俊傑
聯絡電話 03-5712121*31735
電子郵件 cjyuan@mail.nctu.edu.tw
專長領域 分子與細胞生物,訊息傳遞,生物電子,奈米生物
辦公室 竹銘館214室
實驗室 生物晶片與細胞生物實驗室
實驗室分機 ext56924
學歷 美國愛荷華州州立大學生化博士
Top